ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2012

ನಿಮ್ಮ ಗಣಕವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷಕಗಳ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ


ನಿಮ್ಮ ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆಯೆಂದೊ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಡತ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ನಿಮ್ಮಲಿದ್ದು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ವೈರಸ್ ನಿರೋಧಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೆ, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ವೈರಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೇ ಕಡತಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಞಿಸಬಹುದು.

ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಕಡತವನ್ನು ಆ ವೈರಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಡತದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

http://housecall.trendmicro.com/
http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html/
http://www.kaspersky.com/scanforvirus/
http://support.f-secure.com/enu/home/ols.shtml/
http://virusscan.jotti.org/
http://onlinescan.avast.com/
http://www.freedom.net/viruscenter/onlineviruscheck.html/
http://www.pandasecurity.com/homeusers/solutions/activescan/
http://www.symantec.com/cgi-bin/securitycheck.cgi/
http://www.virustotal.com/
http://www.windowsecurity.com/trojanscan/
http://ca.com/ro/securityadvisor/pestscan/
http://ca.com/ro/securityadvisor/virusinfo/scan.aspx/
http://us.mcafee.com/root/mfs/default.asp/
http://onecare.live.com/site/en-us/default.htm/
http://www.eset.com/onlinescan/
http://www.nanoscan.com/
http://viruschief.com/
http://digg.com/programming/Multi_Virus_Scan_Website/
http://www.tenebril.com/scanner/main_start.php/

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ:technosmart.com

4 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: